Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εφαρμογή Εναέριας Επιτήρησης Καλλιέργειας

Εφαρμογή Εναέριας Επιτήρησης Καλλιέργειας

aerial platform surveillance material alert

Η Εφαρμογή Εναέριας Επιτήρησης του GreenWaterDrone εκμεταλλεύεται το υλικό το οποίο συλλέγει η εναέρια πλατφόρμα (UAV) μέσω των καμερών της, ώστε να προσφέρει στους εποπτεύοντες ενός αγρού ή γενικότερα μιας γεωγραφικής περιοχής, τη δυνατότητα αναγνώρισης κρίσιμων καταστάσεων.
Το υλικό που καταγράφεται κατά την πτήση παραδίδεται μετά την επιστροφή της εναέριας πλατφόρμας, μεταφορτώνεται στο σύστημα από αρμόδιο χειριστή δεδομένων και συνδέεται με τους επιμέρους αγρούς. Εφόσον το υλικό αυτό είναι φωτογραφικό, το οποίο έχει κατάλληλη πληροφορία γεωγραφικού προσδιορισμού, ανατίθεται από το σύστημα αυτόματα στα όρια του εκάστοτε αγρού. Εφόσον δεν διαθέτει σχετική σήμανση ή πρόκειται για video, η σύνδεση γίνεται χειροκίνητα από τον χειριστή δεδομένων πτήσης, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων γενικά αλλά και ειδικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Εν συνεχεία, το οπτικοακουστικό υλικό της επιτήρησης εμφανίζεται χρονοσημασμένο στον εκάστοτε αγρό με τον οποίο έχει αυτόματα ή χειροκίνητα συνδεθεί και είναι διαθέσιμο για προβολή μέσω της εφαρμογής, από τον αρμόδια εξουσιοδοτημένο χρήστη του αγρού.
Πέραν της διάθεσης του υλικού, εφόσον παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη συνθήκη από τον επόπτη πτήσης, αυτός μπορεί να δημιουργήσει ειδοποίηση προς συγκεκριμένους αγρούς, διαφόρων επιπέδων, καταδεικνύοντας το σχετικό οπτικό υλικό επιτήρησης.
Δυνητικά ειδοποιήσεις μπορούν να παραχθούν και αυτόματα από τον δίαυλο επεξεργασίας δεδομένων, κατ’ αναλογία με τις ειδοποιήσεις CWSI, όμως κάτι τέτοιο είναι εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος του GreenWaterDrone.
Η διεπαφή της Εφαρμογής Εναέριας Επιτήρησης ενσωματώνεται στην διεπαφή της Εφαρμογής Διαχείρισης Άρδευσης, δίνοντας στον χρήστη ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης των αγρών που διαχειρίζεται ή εποπτεύει.