Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το έργο

Το έργο

field

Το GreenWaterDrone προτείνει ένα καινοτόμο σύστημα, μέτρησης και εφαρμογής του Δείκτη Υδατικής Καταπόνησης (CWSI) για την εστιασμένη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση των αναγκών άρδευσης καλλιεργειών με μεγάλες υδατικές απαιτήσεις. Το προτεινόμενο σύστημα  συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εστιασμένης και από μικρή απόσταση μέτρησης θερμοκρασίας των επίγειων συστημάτων υπέρυθρων αισθητήρων, με τις δυνατότητες αποτελεσματικής και κυρίως χαμηλού  κόστους κάλυψης μεγάλων εκτάσεων, των δορυφορικών συστημάτων τηλεμετρίας. Βασίζεται στη χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων πολυκοπτέρων (drones), που φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό για την άμεση μέτρηση της θερμοκρασίας φυλλώματος, με χωρική ακρίβεια που μπορεί να προσαρμοστεί δυναμικά στην πυκνότητα και ετερογένεια της καλλιέργειας και να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο, μέσω ασύρματης δικτύωσης για τον προγραμματισμό της άρδευσης και την εποπτεία της καλλιέργειας.

Στο κέντρο της εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου, βρίσκονται οι διαδικτυακές εφαρμογές που αναπτύσσονται, απευθυνόμενες σε κινητούς και σταθερούς χρήστες, μικρών και μεγάλων συσκευών (smartphones, laptops, PCs) με πρόσβαση στο internet. Οι υπηρεσίες μπορούν να διατίθενται μέσα από ένα Web Portal, παρέχοντας δυναμικές ειδοποιήσεις προγραμματισμού άρδευσης (Irrigation Alerting & Scheduling), διαχείριση σε μεγάλη κλίμακα αναγκών άρδευσης (Irrigation Water Management) και εναέρια αποτύπωση κατάστασης / παρακολούθηση καλλιέργειας (Crop Surveillance) σε πραγματικό χρόνο (real-time), προσαρμοσμένα στις υποστηριζόμενες περιοχές.

Οι εν δυνάμει χρήστες (πελάτες) του συστήματος περιλαμβάνουν:

  • Τοπικές / Περιφερειακές / Εθνικές Αρχές (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης)
  • Εταιρείες Ύδρευσης / εκμετάλλευσης δικαιωμάτων νερού / γεωτρήσεων
  • Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (μελέτες υδάτινων πόρων, υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων)
  • Αγροτικούς Συνεταιρισμούς / μεμονωμένους Αγρότες-Παραγωγούς.
  • Επαγγελματίες στους τομείς της γεωργίας και του νερού (γεωπόνοι, γεωλόγοι, υδρολόγοι)
  • Πανεπιστήμια / Ερευνητικά κέντρα (τομείς Γεωργίας Ακριβείας, Υδρολογίας, κ.α.)
  • Όλες οι οντότητες που χρησιμοποιούν άμεσα ή ενσωματώνουν στις υπηρεσίες που παρέχουν δεδομένα άρδευσης για εκτατικές καλλιέργειες.