Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πειραματικοί Αγροί

Πειραματικοί Αγροί

Πειραματικοί Αγροί Καρπουζια

Για τις ανάγκες των πιλοτικών εφαρμογών του έργου GWD επιλέχθηκαν τρεις πειραματικοί αγροί στην περιοχή της Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας (Εικ. 1).

Οι τρεις αγροί αφορούν: 1. Καλλιέργεια καρπουζιού (Field 1, 0.75ha) 2. Καλλιέργεια πατάτας (Field 2, 1.25ha) 3. Καλλιέργεια ντομάτας (Field 3, 4.2ha).

Οι εν λόγω καλλιέργειες επιλέχθηκαν λόγω των εξής χαρακτηριστικών:

  • Είναι αντιπροσωπευτικές της περιοχής.
  • Χαρακτηρίζονται από έντονο οικονομικό ενδιαφέρον.
  • Έχουν αυξημένες αρδευτικές απαιτήσεις, το οποίο αποτελεί τον κύριο ερευνητικό στόχο του προγράμματος προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης αρδευτικού νερού.

Τα εδάφη της περιοχής είναι αμμοπηλώδη, ιδανικά για πρώιμο καρπούζι, ελαφρώς όξινα, με μικρή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και μέτρια σε οργανική ουσία. Χρησιμοποιείται μαύρο πλαστικό για το έδαφος και άσπρο για την κάλυψη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, καθώς και δίχτυα για το χαλάζι. Τα τελευταία χρόνια γίνεται ανακύκλωση αυτών των υλικών.

fields position
Εικόνα 1: Θέσεις των τριών πειραματικών αγρών στην Περιοχή Μελέτης (Τριφυλία).

 

Στους πειραματικούς αγρούς διενεργήθηκαν εδαφικές δειγματοληψίες για τον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης (υφής) των εδαφών (Soil texture classification), τα αποτελέσματα της κατάταξης των οποίων παρατίθενται σε τρία βάθη στην Εικ.2.

 

ground categories
Εικόνα 2. Κατηγοριοποίηση των εδαφών των τριών πειραματικών αγρών στα βάθη 0-20, 20-40 και 40-60 cm στο εδαφολογικό τρίγωνο. Ταξινόμηση της υφής των εδαφών σύμφωνα με USDA (U.S. Department of Agriculture).

 

Καλλιέργεια Καρπουζιού

watermelon fields
Εικόνα 3. Γενική άποψη της καλλιέργειας καρπουζιού στην πειραματική θέση (Field 1) και η θέση εγκατάστασης του σταθμού.

 

Η καλλιέργεια καρπουζιού είναι σημαντικά εκτεταμένη (600 ha) στην περιοχή, με την ετήσια παραγωγή να φτάνει τους 45.000 τόνους, αποτελώντας το 20% της παραγωγής της Ελλάδας στο εξαγώγιμο καρπούζι. Στην περιοχή της Τριφυλίας παράγεται το πιο πρώιμο καρπούζι στην Ευρώπη, κάνοντας το προϊόν ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής εξάγεται σε 27 χώρες σε όλη την Ευρώπη (Γερμανία, Τσεχία Σλοβακία, Κροατία, σε όλες τις Βαλκανικές χώρες, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η διαδικασία παραγωγής πιστοποιείται μέσω διάφορων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων, με αποτέλεσμα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, το οποίο είναι ελεγμένο για την ασφάλεια και την ποιότητά του, αλλά και για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής διαδικασίας. Η καλλιέργεια του καρπουζιού στη περιοχή ξεκινάει με τη φύτευση το Φεβρουάριο, έχει μέγιστη ανάπτυξη περίπου έως τα τέλη Απριλίου και η συγκομιδή του γίνεται στα τέλη Μαΐου. Εκτιμάται ότι οι αρδευτικές ανάγκες του καρπουζιού σε μια καλλιεργητική περίοδο ανέρχονται στα 100 – 110 m3 / στρέμμα, ενώ η άρδευση γίνεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, με καλής έως μέτριας ποιότητας νερό. Η καλλιέργειά του γίνεται με ολοκληρωμένη διαχείριση, χωρίς πρόσθετα χημικά στο έδαφος.

 

Καλλιέργεια Πατάτας

potato field
Εικόνα 4. Γενική άποψη αγρού με καλλιέργεια πατάτας (Field 2). Δεξιά, διακρίνεται η δευτερεύουσα γραμμή άρδευσης (άρδευση με εκτοξευτές).

 

Η καλλιέργεια της υπαίθριας πατάτας στην περιοχή της Τριφυλίας είναι μία από τις κύριες καλλιέργειες που απαντάται στην περιοχή, με έκταση παραγωγής 300 εκταρίων. Η παραγωγή διανέμεται κυρίως στην εσωτερική αγορά, ενώ ένα μικρό μέρος αυτής προορίζεται για εξαγωγή. Η απόδοσή της ανέρχεται σε 3 τόνους/στρέμμα και η συνολική παραγωγή ανέρχεται σε 8-9.000 τόνους, αποτελώντας περίπου το 5% της εγχώριας παραγωγής. H καλλιέργεια της ανοιξιάτικης (πρώιμης) πατάτας στη περιοχή ξεκινάει με φύτευση στα τέλη Ιανουαρίου, ακολουθεί η μέγιστη ανάπτυξη στις αρχές με μέσα Απριλίου και τέλος η συγκομιδή, που συντελείται με τη σειρά της τις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου. Η καλλιέργεια της φθινοπωρινής πατάτας στη περιοχή αρχίζει με τη φύτευση στα τέλη του Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η μέγιστη ανάπτυξή της έως τα μέσα Οκτώβρη και τέλος η συγκομιδή πραγματοποιείται στις αρχές με μέσα Νοέμβρη. Εκτιμάται ότι οι αρδευτικές ανάγκες της πατάτας σε μια καλλιεργητική περίοδο ανέρχονται περίπου στα 200 m3 / στρέμμα.

 

Καλλιέργεια τομάτας

tomato fields
Εικόνα 5. Νέα φυτά τομάτας (Μάιος 2019) στον πειραματικό αγρό (Field 3).

 

Η υπαίθρια τομάτα αποτελεί επίσης μια από τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής. Η καλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται στα 250 εκτάρια. Η μέσο-πρώιμη τομάτα που καλλιεργείται στη περιοχή φυτεύεται στα τέλη Μαΐου, παρουσιάζει μέγιστη ανάπτυξη στα μέσα με τέλη Ιουνίου και η τελευταία συγκομιδή πραγματοποιείται τέλη Ιουλίου. Εκτιμάται ότι οι αρδευτικές ανάγκες της τομάτας για μια καλλιεργητική περίοδο ανέρχονται στα 340 – 350 m3/στρέμμα.