Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εφαρμογή Κλιμάκωσης Άρδευσης

Εφαρμογή Κλιμάκωσης Άρδευσης

scenario view data editing

Η Εφαρμογή Κλιμάκωσης Άρδευσης είναι ένα πιλοτικό σύστημα το οποίο απευθύνεται στον χρήστη ο οποίος επιθυμεί να κατανοήσει την αρδευτική ανάγκη που έχουν οι καλλιέργειες μιας περιοχής και τις επιπτώσεις καλλιεργειών σε μεγάλη κλίμακα.
Η εφαρμογή βασίζεται σε πραγματικά γεωχωρικά δεδομένα προηγούμενων ετών και εκτιμήσεις των αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών στην εκάστοτε περιοχή. Ο αναλυτής ή στρατηγικός χρήστης, μπορεί να επιλέξει μια γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος και να απεικονίσει τις καλλιέργειες που απαντώνται σε αυτή, καθώς και τις αρδευτικές τους ανάγκες.
Εν συνεχεία μπορεί τροποποιήσει το μίγμα καλλιεργειών, αλλάζοντας την χρήση εκτάσεων δημιουργώντας έτσι υποθετικά σενάρια στρατηγικού σχεδιασμού ώστε το σύστημα να εκτιμήσει τις νέες δημιουργούμενες υποθετικές αρδευτικές ανάγκες.
Όλα αυτά ο χρήστης μπορεί να τα κάνει μέσα από μια μοντέρνα εύχρηστη διαδικτυακή διεπαφή η οποία ξεκινά από την επιλογή της περιοχής ενδιαφέροντος πάνω σε χάρτη και σταδιακά καθοδηγεί τον χρήστη στην εισαγωγή δεδομένων για τη δημιουργία των σεναρίων που επιθυμεί να αναλύσει, ενώ υποστηρίζεται από υπηρεσίες διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων.