Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ITCScom

ITCScom

επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ITCS itcscom

Η ITCS  Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων/υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και ποιοτικά άρτιες συμβουλευτικές υπηρεσίες συμβάλλοντας ενεργά στη συνεχή ανάπτυξη και στην επιτυχή αντιμετώπιση των επιχειρησιακών προκλήσεων των πελατών της.  
Βασικός στόχος της ITCScom από την ίδρυσή της, είναι η επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, τόσο εσωτερικά, όσο και με τη χρηματοδότηση Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.  
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πακέτων με πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών της, στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Οι δραστηριότητες της ITCScom αφορούν στην παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε Φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, βασιζόμενες κυρίως σε προϊόντα και συστήματα δική της ανάπτυξης. Παράλληλα συνεργάζεται προσφέροντας λύσεις και προϊόντα της με τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα, όπως COSMOTE Group, INFOQUEST ΑΒΕΕ, CPI Α.Ε., DELL,κτλ.  και στο εξωτερικό.  
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ITCScom, καλύπτουν όλο το φάσμα και τον κύκλο της ζωής ενός έργου: από το σχηματισμό της ιδέας και την έρευνα, έως το σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παράδοση και τη συνεχή συντήρησή του, με χρήση καθιερωμένων μεθοδολογιών υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας στη διαχείριση κάθε δράσης.  
Η εταιρεία εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς τομείς: 

 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 
 • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) 
  • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS, Knowledge Management) 
  • Συστήματα ERP 
  • Customer Relationship Management (CRM) 
  • Συστήματα Ροής Εργασιών (Workflow) 
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Πυλών  
 • Εξοπλισμός 
  • Εμπορία και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού  
  • Μηχανογραφική και Τεχνική Υποστήριξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων  
 • Υπηρεσίες 
  • Εκπόνηση Μελετών για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων 
  • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
  • Οργάνωση Λογιστηρίου 
  • Μισθοδοσία και Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων 
  • Καταχώρηση (Data Entry) και Έλεγχος Δεδομένων  

Η ITCS είναι επίσημος dealer προϊόντων hardware της εταιρειών INFOQUEST ΑΒΕΕ, της CPI Α.Ε., καθώς και Registered Partner της DELL. 
Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 
Μια από τις βασικές δραστηριότητες της ITCScom είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας και των παροχών της προς τους εκπαιδευόμενους. 
Ειδικότερα ο τομέας εκπαίδευσης δραστηριοποιείται στα εξής: 

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, «tailor made» στις ανάγκες κάθε πελάτη 
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (π.χ. ΛΑΕΚ, Erasmus, κα.) 
 • Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  
 • Υλοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, έχουν διαμορφωθεί αίθουσες σεμιναρίων, εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εποπτικά μέσα και multimedia. 
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ITCScom είναι εγγεγραμμένο στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, όπως αυτό ορίζεται από τον Ν.3879/2010 του Υπουργείου Παιδείας, με Αρ. Μητρώου: ΜΗΤ56/25.11.2013. 
Η εταιρεία συνεργάζεται και είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του αναγνωρισμένου από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), φορέα πιστοποίησης ECDL (European Computer Driving License). 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συμβουλευτικών υπηρεσιών και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης και οργάνωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προσαρμόζοντας τη μεθοδολογική της προσέγγιση στις επιχειρησιακές ανάγκες και στη μοναδικότητα του κάθε πελάτη. Το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία παρουσιάζεται ενδεικτικά παρακάτω: 

 • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
 • Ωρίμανση, Υλοποίηση και Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Έργων & Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς 
 • Κατάρτιση Επενδυτικών Σχεδίων και Οικονομοτεχνικών Μελετών 
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας και Προβολής Έργων 

H ITCScom ήταν συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνική Στόχευση» για την υλοποίηση του  έργου «Πρωτοβουλίες για την Ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με προϋπολογισμό 350.000,00€, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Δεκέμβριο του 2016.   
Στο πελατολόγιο της ITCScom εντάσσονται φορείς τόσο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως: Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πολεμικό Ναυτικό, Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ), Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Ι.Κ.Α. – ETAM, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Δήμοι, Επιμελητήρια, Νοσοκομεία, κ.α., όσο και σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως: Multichoice Hellas A.Ε., Oriflame Hellas A.Ε., Alpha Bank, Τραπεζα Κυπρου, Village Roadshow Διανομές Ταινιών A.Ε., Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ) Α.Ε., Profile A.Ε., κ.α. Παράλληλα η εταιρεία μετέχει σε διεθνή σχήματα για υποβολή προτάσεων-έργων με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς-επιχειρήσεις. 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ITCScom: 

 • Ανάλυση Big Data 
 • ΙοΤ στο χώρο της Φιλοξενίας-Τουρισμού 
 • Ψηφιακή σήμανση (Digital Signage), 
 • Συμπεριφορικά μοντέλα και προσωποποίηση επισκέπτη στο τομέα του πολιτισμού 
 • Εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές στην εκπαίδευση