Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΠΑ (AUA)

ΓΠΑ (AUA)

επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Ο Τομέας και το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής ανήκει Στο Τμήμα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι από τα παλαιότερα εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεδομένου ότι ιδρύθηκε μαζί με την Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1920). Το εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής έχει συνεχή προσφορά από την ίδρυση του και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας μέσω διεθνών συνεργασιών και ερευνητικών  προγραμμάτων. 
Καθώς στην Ελλάδα η γεωργία κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση του νερού με 85% περίπου της συνολικής μέσης ετήσιας κατανάλωσης, γίνεται διακριτός ο σημαντικός ρόλος του  Εργαστηρίου που έχει ως κύριο πεδίο την αξιοποίηση και την χρήση των υδατικών πόρων και ιδιαίτερα την εξασφάλιση της ποιότητας του.  
Ασχολείται Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά με την Εφαρμοσμένη Υδραυλική, τη Φυσική Εδάφους, την Υδρολογία, τις Αρδεύσεις και Στραγγίσεις, τα Αρδευτικά και Στραγγιστικά συστήματα, τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, την Υπόγεια Υδραυλική, την Εξατμοδιαπνοή και τις Αρδευτικές ανάγκες των φυτών, την Ποιότητα του νερού, τη Διαχείριση των υδατικών πόρων, την Περιβαλλοντική Υδραυλική, την Άρδευση με επεξεργασμένα απόβλητα κα. 
Προς την κατεύθυνση αυτή ο Τομέας και το Εργαστήριο εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, και τον σχεδιασμό των υδατικών πόρων στην Γεωργία με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Προετοιμάζει τους τους φοιτητές για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που αναφέρονται στην μελέτη, αξιοποίησης, ανάπτυξης και προστασίας (ποσότητα και ποιότητα) των επιφανειακών και υπογείων νερών και στον σχεδιασμό, εκσυγχρονισμό και διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως είναι τα έργα ταμίευσης νερού, έργα μεταφοράς, συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, σύγχρονα συστήματα άρδευσης, αλλά και έργα προστασίας (στραγγιστικά δίκτυα, αντιπλημμυρικά έργα). Επισημαίνεται η δραστηριότητα του Εργαστηρίου προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης αρδευτικού νερού μέσω μεθοδολογιών προγραμματισμού άρδευσης και ακριβούς εκτίμησης των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό 
Το διεθνές ερευνητικό έργο του τομέα και εργαστηρίου είναι ιδιαίτερα έντονο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, και έχουν συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Το εργαστήριο Γ. Υδραυλικής έχει 7 μέλη ΔΕΠ και 5 μέλη ΕΔΙΠ.

Το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και την έρευνα στα παρακάτω αντικείμενα:    

 • Αυτοματισμοί συστημάτων  άρδευσης. 
 • Αγρομετεωρολογία  
 • Μικρομετεωρολογία και υδατικές σχέσεις φυτών 
 • Σύγχρονοι μέθοδοι Υπολογισμού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό (Εξατμοδιαπνοή) & συγκριτική αξιολόγηση αυτών . 
 • Μέθοδοι μέτρησης εδαφικής υγρασίας και προσδιορισμός κατατομών υγρασίας. 
 • Απόκριση των καλλιεργειών σε νερό  
 • Ποιότητα νερού αρδευτικού νερού και μέθοδοι προσδιορισμού 
 • Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην άρδευση των  καλλιεργειών. 
 • Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων νερών 
 • Υδρολογικά μοντέλα. 
 • Υπόγεια υδραυλική 
 • Προσομοίωση της κίνησης του νερού στην  ακόρεστη και κορεσμένη ζώνη. 
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) και τηλεπισκόπιση 
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 
 • Χαρτογράφηση φυσικών πόρων.